DAMA 5 L M.B. DAMA ČEP

Linija: DAMA
Tip čepa: Volumen Boja
DAMA ø 5 L M.B.

Širina
Visina Težina
170,0 mm 351 mm 1.430 g
Čepovi za ovu bocu

Kapice za ovu bocu

Druge boce istoga volumena

Druge boce iste boje